Investiční filozofie Akcie jsou nejlepší dlouhodobou investicí

Tři základní důvody podporující investici do akcií

Akcie přináší nejvyšší dlouhodobý výnos.

Akcie s sebou dlouhodobě nesou menší riziko než dluhopisy a hotovost.

Jsou vysoce likvidní investicí, s velmi širokou nabídkou a navíc jsou pro fyzické osoby daňově výhodné.

Naše investiční filozofie je jednoduchá

Věříme, že akcie jsou nejlepší dlouhodobou investicí.

Základem investování do akcií je pravidelný tok hotovosti směrem od společností k jejich akcionářům formou dividend a odkupů vlastních akcií a investování nerozděleného zisku.

Tento tok má u dobrých společností řízených kvalitním managementem silnou tendenci růst.

Cena akcie dlouhodobě následuje tento růst.

Akciový trh občas umožňuje kupovat atraktivní akcie výrazně levněji, než je jejich vnitřní hodnota.

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Suite 2, Level 3, TG Complex
Brewery Street
Mriehel BKR 3000, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru