Dopisy akcionářům

2016

Otevřít pdf

Vážení akcionáři,


za rok 2016 vzrostlo NAV fondu o 7,2 %.


Největší akciové pozice na počátku roku 2017 byly Berkshire Hathaway, Total Produce, BMW, WH Smith a Teva Pharmaceutical. Z hlediska regionálního rozložení je čistá expozice fondu přibližně následující: 41 % Evropa, 34 % USA, 13 % Asie, 7 % Kanada. Naše portfolio je koncentrováno do investic, které považujeme z hlediska kombinace výnosu a rizika za nejlepší. Dostatečně atraktivní investiční příležitosti jsou poměrně vzácné, a proto se je snažíme maximálně využívat. Deset našich největších pozic představuje přibližně 69 % našeho portfolia.


Portfolio fondu je v současnosti trhem oceněno na méně než jedenácti násobek zisku posledních dvanácti měsíců. To znamená, že za poslední rok činil čistý zisk našich společností více než 9 % jejich tržní kapitalizace (Earnings Yield, tedy převrácené P/E). To je podle našeho názoru velmi atraktivní výnos s ohledem na kvalitu a vyhlídky těchto společností. Zejména ve srovnání s téměř nulovými úrokovými sazbami toto číslo vyniká. Podle našeho odhadu je dnes fundamentální hodnota našich akcií téměř o čtvrtinu vyšší, než jsou jejich současné ceny. Fundamentální hodnota však není statická, ale postupně se vyvíjí. V případě našeho portfolia poměrně solidně roste. Na konci tohoto roku by mohla být řádově o třetinu vyšší, než jsou dnešní ceny. To by mělo vytvořit dostatečně velký tlak na ceny našich akcií směrem vzhůru.


Za posledních 8 let, tedy od Velké finanční krize a současně od změny naší investiční strategie na takovou, kterou uplatňujeme dosud, vzrostlo NAV fondu 4,8krát. Přesně o 387 %. Je pravda, že uplynulá osmiletka byla pro akciové investice velmi dobrá, ale i tak je náš výsledek v celosvětovém měřítku velmi dobrý.


K takovým výnosům je potřeba mít taky trochu štěstí a je zřejmé, že nejsou dlouhodobě udržitelné. I přesto si však myslíme, že budeme dlouhodobě patřit mezi ty lepší fondy a že i výnosy budou dobré. Vaše očekávání by však mělo být realistické a nemělo by se opírat o výnos posledních osmi let. V další části výroční zprávy jako každoročně naleznete čtvrtletní dopisy akcionářům z minulého roku (dohromady dávají obrázek o našich investicích a názorech za poslední rok) a podrobnější data včetně kompletních historických výsledků a auditovaných výkazů. Děkujeme Vám za podporu a přízeň v letech minulých a těšíme se na spolupráci v letech příštích.


Daniel Gladiš, únor 2017

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Suite 2, Level 3, TG Complex
Brewery Street
Mriehel BKR 3000, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru