Dopisy akcionářům

2015

Otevřít pdf

Vážení akcionáři,


za rok 2015 kleslo NAV fondu o 7,8 % a majetek ve správě dosáhl k 31. 12. 2015 hodnoty 1,9 miliardy korun.


Největší akciové pozice na počátku roku 2016 byly Berkshire Hathaway, WH Smith, Teva Pharmaceutical, BMW a Total Produce. Naše portfolio je koncentrováno do investic, které považujeme z hlediska kombinace výnosu a rizika za nejlepší. Dostatečně atraktivní investiční příležitosti jsou poměrně vzácné, a proto se je snažíme maximálně využívat. Deset našich největších pozic představuje přibližně 70 % našeho portfolia.


Portfolio fondu je v současnosti trhem oceněno na přibližně jedenáctinásobek zisku posledních dvanácti měsíců. To znamená, že za poslední rok činil čistý zisk našich společností přibližně 9 % jejich tržní kapitalizace (Earnings Yield, tedy převrácené P/E). To je podle našeho názoru atraktivní výnos s ohledem na kvalitu a vyhlídky těchto společností. Zejména ve srovnání s téměř nulovými úrokovými sazbami toto číslo vyniká. Podle našeho odhadu je dnes fundamentální hodnota našich akcií asi o pětinu vyšší, než jsou jejich současné ceny. Fundamentální hodnota však není statická, ale postupně se vyvíjí. V případě našeho portfolia poměrně solidně roste. Na konci tohoto roku by mohla být řádově o třetinu vyšší, než jsou dnešní ceny. To by mělo vytvořit dostatečně velký tlak na ceny našich akcií směrem vzhůru.


Za posledních 7 let, tedy od Velké finanční krize a současně od změny naší investiční strategie, vzrostlo NAV fondu 4,2krát. Přesně o 324 %. Je pravda, že uplynulá sedmiletka byla pro akciové investice velmi dobrá, ale i tak je náš výsledek v celosvětovém měřítku velmi dobrý. Náš fond tento výsledek řadí do absolutní světové špičky.


K takovým výnosům je potřeba mít taky trochu štěstí a je zřejmé, že nejsou dlouhodobě udržitelné. I přesto si však myslíme, že budeme dlouhodobě patřit mezi ty lepší fondy a že i výnosy budou dobré. Vaše očekávání by však mělo být realistické a nemělo by se opírat o výnos posledních sedmi let. Loňský rok nám všem připomenul, že ceny akcií mohou i klesnout.


V další části výroční zprávy naleznete čtvrtletní dopisy akcionářům z minulého roku. Dohromady dávají obrázek o našich investicích a názorech za poslední rok. Děkujeme vám za podporu a přízeň v letech minulých a těšíme se na spolupráci v letech příštích.


Daniel Gladiš, únor 2016

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Suite 2, Level 3, TG Complex
Brewery Street
Mriehel BKR 3000, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru