Dopisy akcionářům

2018

Otevřít pdf

Vážení akcionáři,


největší akciové pozice v portfoliu Vltava Fund na počátku roku 2019 byly Berkshire Hathaway, Credit Acceptance, BMW, Magna a Sberbank. Naše portfolio je koncentrováno do investic, které považujeme z hlediska kombinace výnosu a rizika za nejlepší. Dostatečně atraktivní investiční příležitosti jsou poměrně vzácné, a proto se je snažíme maximálně využívat. Běhen loňského roku jsme portfolio zúžili o 4 pozice a v současnosti jich držíme 18. Deset našich největších pozic představuje přibližně 74 % našeho portfolia.


Portfolio fondu je v současnosti trhem oceněno na osmi násobek zisku posledních dvanácti měsíců. To znamená, že za poslední rok činil čistý zisk našich společností více než 12 % jejich tržní kapitalizace (Earnings Yield, tedy převrácené P/E). To je podle našeho názoru naprosto neadekvátně nízké ocenění s ohledem na kvalitu a vyhlídky těchto společností. Zejména ve srovnání s nízkými úrokovými sazbami toto číslo vyniká.


Náš odhad aktuální fundamentální hodnoty portfolia Vltava Fund ke konci roku 2018 je o 64 % vyšší než současné NAV fondu. Rozdíl mezi námi odhadovanou hodnotou portfolia a jejím aktuálním oceněním je nejvyšší za celou dobu, po kterou si vedeme tyto statistiky. Na vývoj fundamentální hodnoty portfolia mají vliv v zásadě tři věci. Za prvé, náš odhad fundamentální hodnoty jednotlivých společností. Za druhé, samotný chod času, protože fundamentální hodnota společnosti se v čase vyvíjí a má silnou tendenci růst s tím, jak dochází k reinvestování dalšího a dalšího vydělaného kapitálu. Za třetí, naše transakce, kdy v portfoliu obměňujeme společnosti s nižším potenciálem za společnosti s vyšším potenciálem. Ceny jednotlivých akcií ovlivnit nemůžeme, jejich výběr však ano a na to se plně soustředíme. Dlouhodobý růst fundamentální hodnoty dobře vybraných akcií si za sebou nahoru potáhne i jejich ceny. To je jedna z mála věcí, na které se lze spolehnout.


Za posledních 10 let, tedy od Velké finanční krize a současně od změny naší investiční strategie na takovou, kterou uplatňujeme dosud, vzrostlo NAV Vltava Fund o 273 %. Světové akciové trhy za stejné období vzrostly o 112 %.


V další části výroční zprávy jako každoročně naleznete čtvrtletní dopisy akcionářům z minulého roku (dohromady dávají obrázek o našich investicích a názorech za poslední rok) a podrobnější data včetně kompletních historických výsledků a auditovaných výkazů. Děkujeme vám za podporu a přízeň v letech minulých a těšíme se na spolupráci v letech příštích.


Daniel Gladiš, únor 2019


Pro více informací


Navštivte www.vltavafund.com


Napište investor@vltavafund.com


Sledujte www.facebook.com/vltavafund


 

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Suite 2, Level 3, TG Complex
Brewery Street
Mriehel BKR 3000, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru