Dopisy akcionářům

2005

Otevřít pdf

Vážení akcionáři,


další zajímavý rok je za námi a je pro nás potěšením seznámit Vás s výsledky fondu VLTAVA Fund SICAV Plc (dále jen „Fond“).


Fond vstoupil do roku 2005 s čistými aktivy ve výši 244,2 milionu Kč a s cenou akcie 1 085,99 Kč. Na konci roku byla hodnota čistých aktiv 645,6 milionu Kč (o 164 % vyšší) a cena akcie 1 409,77 Kč, což představuje nárůst čisté hodnoty aktiv o 29,8 %.


Téměř třicetiprocentní nárůst ceny akcie za jeden rok je opravdu velmi dobrý výsledek. Vlastně je o hodně lepší, než jsme očekávali. Nicméně, byli bychom směšní, kdybychom předvídali, že budeme dosahovat ročního nárůstu 30 procent i v dalších letech. A od vás akcionářů by bylo stejně nemoudré, kdybyste to očekávali od nás.


Náš dlouhodobý cíl zůstává beze změny. Hodláme dosahovat ročního průměrného výnosu 10 %. Samozřejmě, cíl je jedna věc, ale skutečnost může být zcela odlišná. Fakt, že jsme zatím svůj cíl vysoko překonali, není žádnou zárukou, že svého cíle dosáhneme i v budoucnosti. Co však můžeme zaručit, je věrnost naší investiční strategii a pečlivý a konzervativní přístup k investování.


Na konci roku 2005 uplynulo teprve 16 měsíců od založení Fondu. To je při investování příliš krátká doba, a proto ještě nemůžeme říci, jsou-li naše výsledky tak dobré, protože jsme tak chytří, nebo protože máme takové štěstí. Rozdíl mezi schopnostmi a štěstím se pozná nejdříve za několik let. Máme za to, že se kvality investičního manažera začnou projevovat až po 3 až 5 letech. Proto laskavě posuzujte naše počáteční výsledky stejně střízlivě, jako je posuzujeme my.


Stejně jako v naší první výroční zprávě bychom Vám i zde rádi objasnili hlavní zásady, jimiž se řídí naše investice. Formulovali jsme je v roce 2004, než byla činnost Fondu zahájena.


1. Nevěříme v efektivní trh.


Nejběžnější a stále ještě převládající přístup k investování je založen na předpokladu, že trh se chová efektivně, že ceny akcií jsou přiměřené a že proto není možné trh systematicky porážet.


My tento názor nesdílíme. Právě naopak jsme přesvědčeni, že se trh chová spíše neefektivně a že je možné kdykoli najít podhodnocené či nadhodnocené akcie. Těchto neefektivních ocenění chceme využívat v našich investicích.


2. Nepoužíváme indexování, ani benchmarking.


V souladu s naším přesvědčením o neefektivním chování trhu nesledujeme žádné indexy a nepoužíváme „benchmarking“. Zastáváme názor, že řídit se „benchmarky“ zásadním způsobem ovlivňuje výsledky investování a svazuje investorovi ruce. Použití této metody by bylo v rozporu s naším cílem využívat neefektivností trhu. Například nemáme v úmyslu nakupovat či prodávat akcie jen proto, že jsou součástí zvoleného indexu (benchmarku) nebo že z něho vypadly. Rovněž jsme toho názoru, že by nemělo být naším cílem snažit se vyrovnat výnosům takového měřítka; lepším cílem je pomoci krýt budoucí závazky našich investorů. Uvažujeme o výnosech absolutních, nikoliv relativních.


3. Nehodnotíme riziko podle volatility.


Jsme přesvědčeni, že koncepce používání volatility jako měřítka rizika je nevhodná. Nemyslíme si, že riziko nemít akcie, které stoupají, je stejné, jako riziko mít příliš mnoho akcií, které klesají. Riziko definujeme jako pravděpodobnost ztráty investované částky. Proto při výběru akcií aplikujeme metodu „zdola nahoru“ a snažíme se kupovat akcie za ceny hluboko pod jejich skutečnou hodnotou. Čím větší rozdíl mezi cenou a skutečnou hodnotou akcie, tím lépe. To je naše metoda řízení investičních rizik.


4. Nediverzifikujeme nad rozumnou míru.


Nenakupujeme akcie, které se nám nelíbí jen proto, abychom v portfoliu snížili váhu akcií, které se nám líbí. Příliš velkou diverzifikaci považujeme za špatný stav, který má negativní dopad na výnosy. Jsme přesvědčeni, že investor může dosáhnout skvělých výsledků pouze s relativně koncentrovaným portfoliem. Tento přístup nás nutí dlouho a usilovně přemýšlet, než investujeme.


5. Nechceme se stát obětí tržních výkyvů.


Nevěříme, že můžeme úspěšně trh časovat (neumíme „market timing“), a zároveň se domníváme, že v současné době mají trhy vyhlídky spíše smíšené než celkově atraktivní. Proto používáme dlouhých i krátkých pozic. Jsme dlouzí v jednotlivých akciích a krátcí na trhu jako celku. Tím omezujeme svou závislost na chování trhu a můžeme se více spolehnout na svou schopnost realizovat alfa výnosy výběrem akcií s nadprůměrnou výkonností.


6. Nespekulujeme s měnami.


S měnami nedovedeme hrát úspěšně, a proto s nimi také nehrajeme. Nemáme v úmyslu vystavit Fond měnovým fluktuacím. Automaticky zajišťujeme většinu měnových rizik zpětně do základní měny Fondu, české koruny.


7. Veškeré úsilí věnujeme výběru dobrých akcií za správné ceny.


Uvědomujeme si, že naše investiční výsledky jsou nejvíce závislé na naší schopnosti vybírat si dobré akcie za správné ceny. Proto k výběru akcií používáme velmi dobře definovanou a přesnou metodu. Jsme si vědomi důležitosti investiční disciplíny a nebezpečí odchýlení se od investičního stylu. V souladu s tím jsme vypracovali naši metodu výběru.


8. Nemáme žádné krátkodobé cíle.


Nestanovili jsme si žádné krátkodobé investiční cíle. Podle našeho názoru jsou krátkodobé cíle často v rozporu s dlouhodobými cíli, a tím snižují investiční výnosy. Soustředění na absolutní výnosy a ignorování benchmarků a volatility nám dovoluje uvažovat výlučně v dlouhodobém horizontu. Vše, co děláme, je zaměřeno na dlouhodobé cíle. Docela spokojeně budeme čekat, až se „probudí“ některé z akcií, jež vlastníme.


Daniel Gladiš

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Premium Banking Centre
475, Triq il-Kbira San Guzepp
Santa Venera SVR 1011, Malta

nahoru

Vltava fund facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru