Analýzy a investiční názory

Nejlepší banka v Evropě?

Otevřít pdf

NEJLEPŠÍ BANKA V EVROPĚ?

Nedávno jsme vedli debaty o tom, která banka v Evropě je nejlepší. Shodli jsme se na tom, že to budeme posuzovat podle tří kritérií.

1. Podle základních finančních ukazatelů, jako je výnos vlastního jmění, výnos aktiv, cost income ratio, úroková marže, poměr celkových aktiv a vlastního jmění.

2. Podle odolnosti vůči ekonomické krizi.

3. Podle postavení na trhu.

Podle těchto kritérií je výsledek jednoznačný – nejlepší bankou v Evropě je ruská Sberbank. Mnoho lidí to zřejmě překvapí, ale čísla jsou přesvědčivá.

Začněme u finančních ukazatelů. Když analyzuji nějakou banku, jako první mě zajímá výnos vlastního jmění (ROE). Jaké ROE je dnes v Evropě běžné? V hlavních zemích (Německo, Francie, UK, Itálie, Španělsko, Švýcarsko) se pohybuje většinou v jednociferných číslech. V průměru někde mezi 4 a 9 %, což je mimochodem méně, než jsou náklady bank na jejich vlastní kapitál. O poznání lépe je na tom Švédsko s průměrem kolem 13 %. Této úrovni se řádově blíží i české banky KB a Moneta. Erste jako východoevropský lídr má letos ROE asi 12 %. Mírně dvouciferný výnos vlastního jmění mají i turecké banky. ROE Sberbank letos bude 24 %. To je úroveň, o které si ostatní banky (včetně jiných ruských) mohou nechat jenom zdát.

ROE samotné nestačí. Jako druhý krok ho je potřeba porovnat s výnosem aktiv (ROA) a poměrem mezi celkovými aktivy a vlastním jměním. Jinou hodnotu má totiž ROE dosažené s malou pákou a jinou ROE dosažené s velkou pákou. ROA Sberbank je 3 % a poměr celkových aktiv k vlastnímu jmění je 8. Tato banka tedy k ROE na úrovni 24 potřebuje pouze páku 8. Taková Deutsche Bank má například páku 26 (ROE 3,5 %) a vysoká páka je typická i pro většinu dalších evropských bank.

Když k tomu přidáme čistou úrokovou marži Sberbank ve výši 6 % a cost income ratio ve výši 35 %, pak máme sadu základních čísel, ke kterým může většina bankéřů z jiných evropských bank pouze zbožně vzhlížet. Nevím o žádné jiné větší bance v Evropě, která by měla srovnatelně kvalitní tyto základní ukazatele.

Jak je to s odolností evropských bank vůči možné ekonomické krizi? ECB pořádá čas od času tak zvané stress testy bank, aby právě tuto otázku prověřily. Tyto testy však předepisují pouze mírně stresující podmínky a jde spíše o akademickou záležitost s neprůhlednými výsledky. To taková Sberbank prošla skutečnou krizí před pár lety poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. V Rusku následovala hluboká recese s propadem HDP o 5 %, růst inflace i úrokových sazeb až na 17 %, pád rublu o polovinu, pád ceny ropy o více než polovinu a sankce, které tomu všemu ještě nasadily korunu.

Pokud by tento souběh událostí postihl nějakou západoevropskou zemi, v jejím bankovním sektoru by nezůstal kámen na kameni. Většina bank by měla velké a často existenční starosti a hluboké ztráty. Sberbank v této krizi nejenže byla stále a poměrně slušně zisková, nezaznamenala dokonce ani jedno ztrátové čtvrtletí a ve svém nejhorším roce 2015 uprostřed recese měla ROE 11 %.

Co se týče postavení na trhu, obávám se, že Sberbank také nemá v Evropě srovnání. Její podíl na depozitech na obrovském ruském trhu se blíží k 50 %. Stejné je to například u hypoték, počtu klientů, zaměstnaneckých a důchodových účtů. Toto vše jí přináší obrovskou konkurenční a nákladovou výhodu, o niž navíc velmi pravděpodobně v dohledné době nemůže přijít. Dominance Sberbank na ruském bankovním trhu se během nedávné krize dokonce ještě posílila. Banka je na ruském trhu vnímána jako nejstabilnější a během nedávné recese se část vkladů přesouvala od jiných bank právě do Sberbank a to i přesto, že Sberbank platí nejnižší úroky na depozitech.

Pro mnohé investory může být představa toho, že nejsilnější a svými výsledky nejrobustnější banka v Evropě může být v zemi jako je Rusko, překvapivá a možná i těžko stravitelná. Jsem si také jistý, že řada z nich se mnou souhlasit nebude. Čísla však hovoří sama za sebe.

Někdy se vyplatí hodit předsudky za hlavu. V případě Sberbank k tomu byla ideální příležitost v roce 2014. Rusko čelilo dokonalé bouři. Jak jsem již uvedl, ve stejnou dobu bylo v hluboké recesi, mělo vysokou inflaci, zkolabovaly ceny rublu a ropy a úrokové sazby vyletěly nahoru. Mohlo si za to částečně samo díky útoku na Ukrajinu. Ceny ruských akcií včetně Sberbank se prudce propadly. Ruský trh je dlouhodobě levný a tenkrát se stal neodolatelně levný.

Přispěly k tomu i sankce západu. Žádný ze západních portfolio manažerů nechtěl, aby se v jeho portfoliu dále nacházely politicky nekorektní ruské akcie a všichni je z toho důvodu prodávali prakticky bez ohledu na ceny. Cena akcií Sberbank se v závěru roku 2014 propadla až na 55 rublů (ADR stály kolem 4 dolarů). Nejlepší banku v Evropě šlo tenkrát koupit za polovinu účetní hodnoty.

Investujte opatrně!

Daniel Gladiš, 3. 12. 2017

P. S. Tento dokument vyjadřuje názory autora(ů) v době, kdy byl napsán a je určen výhradně pro edukativní účely. Není investičním doporučením. Naše odhady a projekce týkající se budoucnosti mohou být a pravděpodobně také budou chybné. Nespoléhejte na ně a při svých investičních rozhodnutích používejte i vlastní selský rozum a vlastní analýzy. Akcie Sberbank jsou v portfoliu Vltava Fund.

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Suite 2, Level 3, TG Complex
Brewery Street
Mriehel BKR 3000, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru