Analýzy a investiční názory

Rodina je základ firmy

Otevřít pdf

RODINA JE ZÁKLAD FIRMY

Mezi všemi těmi hloupými komunistickými hesly, které jsem slýchal za svého mládí, bylo jedno, které se mi líbilo a líbí se mi dodnes: Rodina je základ státu.

Vždycky jsem věřil v to, že rodina je základní stavební jednotka v jakékoliv společnosti, základ výchovy, vzdělání i vzájemné péče. Mrzí mě, že v dnešní post moderní společnosti plné sdílení všeho se všemi a nejasných genderových definic se na rodinu zapomíná. Význam a síla rodiny jsou vidět i v korporátním světě. Mnohé z těch nejúspěšnějších firem historie se dají popsat jako rodinné businessy.

Když definujeme rodinnou firmu jako takovou, kde zakladatelé nebo jejich přímí potomci vlastní nejméně 20 % akcií a mají alespoň 20 % hlasů, pak z těch nejznámějších veřejně obchodovaných firem sem patří například Alphabet, Facebook, Alibaba, Berkshire Hathaway, Samsung, Walmart, BMW, Oracle, Inditex, Heineken a mnoho dalších. To jsou všechno velmi úspěšné společnosti.

Důležitější ale je, že rodinné businessy si vedou dlouhodobě lépe než ostatní firmy. Banka Credit Suisse předloni dala dohromady data o výnosech akcií přibližně tisíce předních firem světa a zjistila, že akcie rodinných businessů dlouhodobě překonávají akcie ostatních firem. Rozdíl činil za období 2006-2015 4,5 % ročně. To je za deset let rozdíl 55 %.

Rozdíl ve výkonnosti je největší u rodinných firem řízených první nebo druhou generací. V těchto případech činí asi 9 % ročně. S dalšími následujícími generacemi rozdíl postupně klesá. Lepší výkonnost rodinných businessů je viditelná jak v různých zemích a kontinentech, tak ve všech odvětvích a nezávisí na velikosti společnosti. Navíc akcie těchto společností nejsou v průměru dražší než akcie ostatních firem.

Proč si vedou rodinné businessy lépe? Řekl bych, že to může mít dva důvody. Tím první je teze, že zakladatelé firem jsou v průměru schopnější, než nájemní manažeři. Je to docela možné. Založit firmu vyžaduje odvahu, vizi, schopnost podstoupit riziko a určité manažerské schopnosti. Jelikož vidíme pouze ty, kteří uspěli, může mít tento vzorek lidí opravdu vysoce nadprůměrné charakteristiky.

Myslím se, že ale podstatnější bude druhý důvod. Rodinné firmy se jako celek liší od těch ostatních dlouhodobějším pohledem, důrazem na finanční sílu, konzervativní způsob financování a motivací manažerů, která je bližší dlouhodobým cílům akcionářů. Toto všechno znamená, že alokace kapitálu, jeden ze dvou hlavních úkolů managementu, bývá efektivnější a to v dlouhodobém horizontu znamená rychlejší kumulaci kapitálu a rychlejší růst hodnoty společnosti.

Naše vlastní investiční zkušenost tomu odpovídá. Ve firmách, které lze charakterizovat jako rodinné, vidíme opravdu dlouhodobý pohled a snahu o efektivní alokaci kapitálu. Naproti tomu ty největší manažerské chyby jsme vypozorovali ve společnostech, kde je velmi rozptýlené vlastnictví, nájemný management a přílišný tlak na krátkodobé výsledky.

V našem portfoliu je dnes 23 akcií. Dvanáct z nich jsou společnosti řízené zakladatelem nebo jeho přímými potomky. V procentuálním vyjádření to činí 52 % našich aktiv. Akciový trh umožňuje každému, aby se stal spoluakcionářem a partnerem rodiny v rozmanité nabídce rodinných businessů obchodovaných na burze. Touto cestou lze svěřit vlastní majetek do péče nejschopnějších businessmanů světa a dlouhodobě těžit z jejich schopností. To je na akciích to nejkrásnější. Investujte opatrně!

Daniel Gladiš, 14. 11. 2017

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Premium Banking Centre
475, Triq il-Kbira San Guzepp
Santa Venera SVR 1011, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru