Analýzy a investiční názory

Jak pracuje mozek investora

Otevřít pdf

JAK PRACUJE MOZEK INVESTORA 


V červnu jsem opět strávil na pozvání Johna Mihaljeviče tři krásné dny na akci zvané The Zurich Project. Potkávají se zde každoročně investiční manažeři z celého světa a podílejí se navzájem o své zkušenosti s budováním investičního businessu a s investováním obecně. To vše daleko od denního shonu, na vrcholu kopce Uetliberg s výhledem na Curyšské jezero.


Letos nás bylo skoro šedesát ze všech kontinentů. Celé tři dny se všichni postupně střídají ve vedení svých seminářů. Celá komunita je složena z hodnotových investorů, takže všichni společně navzájem sdílejí i podobný pohled na investování. I přes tuto základní shodu je zajímavé sledovat, že každý investuje do jiných společností a těžko by se mezi účastníky hledala podobná portfolia.


Proč se od sebe navzájem tolik liší portfolia investorů, kteří sdílejí podobnou investiční filozofii, vycházejí z učení stejných investičních legend a studují i stejné společnosti? Když se spolu bavíme, můžu pozorovat, jak jednotliví investoři uvažují, a mám dojem, že každý investor má určitou představu toho, jak vypadá ideální investice. Tato představa vychází z mentálního vzorce ohledně fungování světa, který si investor před tím ve své hlavě vytvořil.


Z debat s různými investory je vidět, že jejich vzorce fungování světa se od sebe často velmi liší. Jsou do velké míry subjektivní a závisí na znalostech a zkušenostech, které každý jednotlivý investor nashromáždil během svého života. Každou potenciální investici potom investor posuzuje na základě toho, zda mu zapadá do jeho mentálního vzorce.


Nejúspěšnějšími investory se mi zdají být ti, kteří dokážou svůj mentální vzorec neustále adaptovat na základě zpětné vazby nových zkušeností a vědomostí. Největším rizikem se mi zdá situace, kdy se investor uzamkne do svého existujícího mentálního vzorce a ať už vědomě či nevědomě vyhledává informace, které potvrzují správnost jeho uvažování.


Vypozoroval jsem, že ti nejlepší investoři se naopak snaží neustále torpédovat svůj vnitřní model uvažování studiem opačných či rozporujících názorů. Snaží se více méně testovat své vlastní hypotézy vyvracením hypotéz opačných. Uvědomují si, že i přes to, že jejich investiční výsledky jsou výborné, jejich mentální vzorce a způsob uvažování mohou být mylné (to je jeden z velkých investičních paradoxů). Proto se neustále snaží vyhledávat evidenci, která vyvrací jejich mentální modely.


Tato činnost je společná většině úspěšných investorů a musí být vědomě organizována. Nepoběží jen tak sama od sebe. Jedním ze způsobů, který se mi za poslední léta osvědčuje, je dávat si záležet na tom, aby určitá část toho, co čtu a studuji, byla vybrána náhodně.


Většinu dne strávím čtením. Jelikož množství toho, co lze přečíst, není neomezené, snažím se pečlivě vybírat a organizovat to, co budu číst. Tento výběr je ale zatížen tím, k čemu mám blíže. Mám své oblíbené investory, oblíbené autory, oblíbená investiční témata, sektory, kterým rozumím lépe než jiným a představu o tom, kde hledat dobré společnosti a investiční příležitosti. Toto všechno vychází z mého vlastního mentálního modelu.


Vybírat si věci na studium tímto způsobem má jednu velkou výhodu a jednu velkou nevýhodu. Tou výhodou je, že pokud například promítnu své vlastní zkušenosti ohledně toho, kde lze nejpravděpodobněji nalézt dobré investice do výběru toho, co budu studovat, vyhnu se celým velkým oblastem, ve kterých jsou šance na nalezení dobrých investic mnohem menší, a moje práce bude efektivnější.


Nevýhodou je naopak to, že při tomto postupu hrozí, že zakrním uzavřen ve svém vlastním mentálním modelu, aniž bych si to uvědomoval. Mezi oběma argumenty je potřeba najít rozumnou rovnováhu.


Řešení mohou být různá. Mně se například osvědčuje to, že se snažím, aby určité procento toho, co čtu, bylo vybráno náhodně. Zejména pokud se týče studia jednotlivých společností, sektorů a analýz. Máme pro to ve fondu vytvořen určitý mechanismus, který se nám osvědčuje. Většina náhodného čtení sice nevede k nové investici, ale pomáhá vyvíjet a adaptovat naše mentální modely. Jedna z nejkrásnějších věci na investování je to, že člověk může stále jít vpřed, učit se a prožívat radost z duševní činnosti.


Investujte opatrně!


Daniel Gladiš, 19. 7. 2018


 


Pro více informací


Navštivte www.vltavafund.com


Napište investor@vltavafund.com


Sledujte www.facebook.com/vltavafund


 

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Suite 2, Level 3, TG Complex
Brewery Street
Mriehel BKR 3000, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru