Analýzy a investiční názory

Co s měnovým rizikem u zahraničních akcií?

Otevřít pdf

Co s měnovým rizikem u zahraničních akcií?

Český akciový trh je bohužel malinký, a protože peníze by měly jít tam, kde jsou nejlepší příležitosti, v portfoliích českých akciových investorů by měly logicky převažovat zahraniční akcie. Tím se však do portfolia dostává další riziko - pohyb zahraničních měn vůči české koruně.

Díky tomu, že ČNB několik let uměle udržovala korunu na kurzu 27 za euro a dolar navíc během té doby posílil vůči koruně o 25 %, měnové riziko během tohoto období nikoho moc nevzrušovalo. Řada českých investorů vydělala za tuto dobu více na kurzu dolaru, než na růstu amerických akcií, které drželi.

Tato klidná doba letos v dubnu skončila. Koruna nastoupila cestu zřejmě dlouhodobějšího zhodnocování. Vůči euru posílila o skoro 4 %, vůči dolaru pak dokonce o 14 %. Prodělat 14 % na měně za 4 měsíce by bylo dost, obzvlášť když uvážíme, že americké akcie za stejnou dobu vzrostly jen o něco přes 4 %. Měnové riziko je zpátky.

Co s ním? Tuto otázku dostáváme v poslední době velmi často. V podstatě jsou dvě krajní možnosti. Tou první je přijmout ho, nezajišťovat ho a spoléhat se na to, že během ekonomického cyklu se pohyby kurzů měn jakž takž vyrovnají. Výhodou jsou ušetřené náklady na zajištění měn, které, jak uvidíme za chvíli, mohou být hodně vysoké. Nevýhodou je, že ekonomické cykly mohou být velmi dlouhé. Ten současný běží již 8 let a stále není u konce. Navíc kromě cyklických pohybů, dochází u měn také k sekulárním pohybům. To jsou pohyby, které nejsou cyklické ani sezónní a mají dlouhodobý trend. U naší malé, donedávna uměle nízko držené měny, může být tento trend výrazný.

Druhou možností je měnové riziko zajištovat. Výhodou je, že se zbavíme vlivu pohybů měn na korunovou hodnotu portfolia, není to však zadarmo. Odstranění rizika vždy něco stojí.

Měna se dá zajišťovat nejlépe pomocí měnových swapů a forwardů. Jejich náklad je v zásadě dán rozdílem mezi úrokovými sazbami obou měn. Čím vyšší je úroková sazba měny, kterou zajišťujeme, ve srovnání s úrokovými sazbami na české koruně, tím dražší je její zajištění. Dolarové sazby jsou vyšší než korunové a proto zajištění dolaru stojí peníze. Eurové sazby jsou na první pohled nižší než sazby korunové a zdálo by se tedy, že náklad na zajištění eura vůči koruně by měl být záporný, tedy že bychom na něm ještě měli vydělat.

Bohužel tomu tam není. Český finanční trh je tak zdeformován následkem obrovské emise korun ze strany ČNB během intervencí, že forwardová křivka, což je křivka, která ukazuje kurz koruny vůči zahraničním měnám na nejbližší týdny, měsíce až roky, je natolik pokřivená, že z hlediska nákladů zajišťování měnového rizika je to totéž, jako kdybychom měli výrazně záporné krátkodobé sazby.

Když to převedeme do řeči čísel, tak zajištění eura na 6 měsíců stojí přibližně 12 centů a zajištění dolaru 34 centů. Měnové riziko vůči euru můžeme tedy odstranit za 0,9 % p. a. a vůči dolaru za 3 % p. a. Další větší měny jako libra nebo jen leží svými náklady někde mezi.

Každý investor si musí sám zvážit, zda mu náklady na zajištění měny stojí za to, nebo zda raději ponese měnové riziko. 0,9 % p. a. u eura se zdá přijatelných, ale 3 % p. a. u dolaru už může být pro mnohé příliš vysoko. Navíc je potřeba vzít v úvahu, že tato čísla jsou před transakčními náklady a náklady vašeho brokera. Ty mohou být zejména pro střední a drobnější investory doslova hřebíkem do rakve plánů na měnové jištění.

Jak to bude dál? Před zahájením intervencí ČNB byly náklady na měnové jištění mnohem nižší. Do budoucna by pomohl rychlejší růst korunových sazeb ve srovnání se sazbami na zahraničních měnách a také postupné narovnávání zdeformované forwardové křivky. Snad se obojího dočkáme.

Pro úplnost je ještě potřeba dodat, že existují i další cesty, jak si s měnami poradit. Například zajišťování nedělat automaticky, ale přizpůsobovat ho aktuální úrovni zajišťovaných měn, používat opce a jiné deriváty nebo kombinovat různé nástroje a přístupy a podobně. Většina těchto možností však obsahuje určitý prvek spekulace, mění rizikový profil portfolia a samozřejmě taky má své náklady. I u zajišťování měnového rizika platí staré známé „There ain´t no such thing as a free lunch“. Investujte opatrně!

Daniel Gladiš, 31. 7. 2017

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Premium Banking Centre
475, Triq il-Kbira San Guzepp
Santa Venera SVR 1011, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru