Analýzy a investiční názory

Google nebo Facebook?, část II.

Otevřít pdf

Google nebo Facebook?, část II.

V minulém příspěvku jsme se zamýšleli nad tím, zda je lepší investicí Google nebo Facebook a argumentace byla založena hlavně na číslech souvisejících s velikostí a růstem reklamního trhu a s postavením a perspektivami obou společností na něm.

Investování ale zpravidla není pouze o číslech. Ta jsou samozřejmě důležitá, je ale vhodné doplnit je hlubší úvahou o příběhu, který s danou společností souvisí. O to se pokusíme v této druhé části.

Začněme pohledem na tak zvaný mission statement společnosti Facebook. Ten zní takto: „Give people the power to build community and bring the world closer together.” To zní moc hezky. Minimálně do okamžiku, než toto prohlášení konfrontujeme s realitou. Ta je totiž diametrálně odlišná. Z mise společnosti vyplývá, že Facebook se snaží přinášet dobro svým uživatelům a snaží se v nich vyvolat dojem, že jsou zákazníky společnosti. Ve skutečnosti však Facebook dělá něco úplně jiného. Doslova na každém kroku sleduje své uživatele, sbírá o nich, o jejich chování i soukromí veškerá možná data a ta pak v rámci reklamy prodává inzerentům. Uživatelé Facebooku nejsou tedy zákazníky, ale produktem společnosti. Marně se snažím najít jinou významnější společnost, u které by byl podobně velký rozpor mezi tím, co společnost prohlašuje za svou misi a tím, co ve skutečnosti dělá.

Jaký mission statement má Google? Tento: „to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.” Google je na tom se sbíráním dat o svých uživatelích a s nakládáním s nimi podobně jako Facebook. Rozdíl mezi nimi je však v tom, že Google si více uvědomuje uvedený rozpor a morální pochybnosti s ním související a alespoň trochu to má při své činnosti na paměti. Navíc se nedá popřít, že Google opravdu „organizuje informace z celého světa a umožňuje, aby byly všeobecně dostupné a užitečné každému“ a jeho business má mnohem hlubší přidanou hodnotu než business Facebooku.

Ten je přes všechna prohlášení o spojování lidí a vytváření komunit jen a jen reklamní společností. To není samozřejmě žádné nové odhalení, zajímalo by nás ale, kolik lidí si to ve skutečnosti uvědomuje. Uživatelé Facebooku zdarma krmí databázi společnosti neuvěřitelným množstvím dat. Facebook je na nich životně závislý, protože jsou zdrojem veškerých jeho příjmů. Co by se stalo, kdyby lidé přestali Facebook používat?

Zní to možná jako sci-fi, ale historie zná spoustu podobných příkladů. Co když lidé začnou být Facebookem unaveni a současně si začnou více uvědomovat skutečnou povahu jeho podnikání? Může člověk být dlouhodobě spokojen s tím, že je neustále sledován a že jeho život je, obrazně řečeno, na prodej? Facebook nemá v současnosti nic, čím by tento možný úpadek mohl nahradit. Z tohoto pohledu je business Google mnohem robustnější a odolnější.

Podnikání obou společností má ještě další dopady, které mohou v budoucnosti být zdrojem existenčních problémů. Zde zmíníme dva nejvážnější. Tím prvním je zkreslování reality. O co jde?

Pokud se chcete něco dozvědět ze světa, něco o aktuálním dění nebo třeba jen hledáte nějaké informace, velice pravděpodobně k tomu použijete Google nebo Facebook. To, co však vidíte, není objektivní skutečnost, nýbrž něco, co Google a Facebook chtějí, abyste viděli. Velmi často v tom může být velký rozdíl. Google i Facebook mají různé motivace, které se navzájem kříží. Na jedné straně určitě chtějí, aby to, co vidíte, byl kvalitní obsah, protože by měly mít zájem poskytovat kvalitní služby. Současně však chtějí cílit na specifické zájmy a preference každého jednotlivého uživatele, což už nutně deformuje to, co je nám předkládáno. Kromě toho samozřejmě musí plnit zadání svých inzerentů a potom tady máme ještě jejich vlastní interní cenzuru a zájem vytvářet veřejné mínění, což rozhodně nelze podceňovat.

Tak například – víme, že Google i FB žijí z internetové reklamy. Myslíte si, že příspěvky a články vyzdvihující výhody internetové reklamy zobrazují objektivně, nebo je upřednostňují a manipulují tak veřejným míněním? Nebo další příklad – co když se Mark Zuckerberg rozhodne vstoupit do politiky, bude FB objektivní nebo ho bude podporovat upraveným algoritmem pro výběr příspěvků? A co když mu zakladatelé Google nebudou přát úspěch? Taky tomu přizpůsobí svůj algoritmus? Odpovědi neznáme a to je děsivá představa.

Výsledkem toho všeho je zdeformovaný obraz světa, který je nám předkládán a jehož míru deformace nedokážeme posoudit. V situaci, kdy v internetové reklamě máme duopol dvou dominantních společností, existuje i duopol na nakládání s informacemi. S tím jde ruku v ruce druhý negativní dopad vyvolaný oběma společnostmi. Internetová reklama již zahubila velkou část tištěného tisku, vyvolala pokles kvality žurnalistiky a celkové debaty ve společnosti. Když opět srovnáme obě společnosti mezi sebou, vychází Facebook díky jednoduchosti svého zneužití a také díky své téměř naprosté indiferentnosti k tomuto problému mnohem hůře než Google. (Dobře si uvědomuji ten paradox, že tento text publikuji právě na FB.)

I díky tomu se obě společnosti pravděpodobně budou stávat čím dál více terčem různých regulací a omezení. To už se koneckonců nějakou dobu děje. Regulátoři si začínají postupně uvědomovat tu skutečnost, že zde vznikl nejen duopol dvou dominantních reklamních společností, ale také duopol ohledně řízení toku informací. První náznaky regulatorního tlaku se začaly objevovat jak v otázkách zdanění, tak v otázce nakládání s informacemi před několika lety a zřejmě jde jen o začátek dlouhodobého trendu. Facebook je zde určitě zranitelnější než Google.

Jak jsme se snažili vysvětlit v prvním díle, Google i Facebook dříve nebo později nevyhnutelně narazí na omezení dané velikostí globálního reklamního trhu a jejich růst se výrazně zpomalí. Toto zpomalení bude pravděpodobně mnohem zřetelnější a také asi i překvapivější v případě Facebooku. Dá se očekávat, že obě společnosti se dostanou pod tlak a je možné, že to vyústí v ještě větší tendenci manipulovat s veřejností a v ještě větší vytěžování osobních dat uživatelů. Zatímco Google vůči tomuto tlaku zdaleka nebude imunní, strach jde spíše z toho, co udělá Facebook.

Nesmíme také zapomenout na dlouhodobě trvající problém v corporate governance obou společností. Obě mají více tříd akcií, kde akcie vlastněné zakladateli mají více hlasovacích práv než akcie ostatních akcionářů. Dokud se oběma společnostem daří, investoři to ještě částečně tolerují. Jakmile však přijde období, kdy se jim dařit přestane, velmi pravděpodobně se to stane zdrojem konfliktu mezi zakladateli a akcionáři.

Když se podíváme na historický vývoj ceny akcií obou společností, pak si možná mnoho lidí řekne, proč se zabývat takovými hloupostmi, když ceny obou akcií pořád rostou? Rostoucí cena akcie však neznamená, že všechno je ok. V ocenění obou společností, zejména v případě Facebooku, se promítá velmi optimistický pohled na obě společnosti a na jejich budoucnost. Proto má smysl o budoucnosti přemýšlet z různých pohledů. V našich úvahách vychází Google lépe téměř z jakéhokoliv úhlu a pokud by stála otázka „Google nebo Facebook?“, odpověď by byla „Google“. Investujte opatrně!

Daniel Gladiš, 22. 10. 2017

P. S. Tento dokument vyjadřuje názory autora(ů) v době, kdy byl napsán a je určen výhradně pro edukativní účely. Není investičním doporučením. Naše odhady a projekce týkající se budoucnosti mohou být a pravděpodobně také budou chybné. Nespoléhejte na ně a při svých investičních rozhodnutích používejte i vlastní selský rozum a vlastní analýzy. Akcie Google ani Facebook nejsou v portfoliu Vltava Fund.

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Premium Banking Centre
475, Triq il-Kbira San Guzepp
Santa Venera SVR 1011, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru