Dopisy akcionářům

Výnos a složení portfolia

Otevřít pdf

VÝNOS A SLOŽENÍ PORTFOLIA


Pro hodnocení výsledků současné investičn strategie používá představenstvo fondu následující graf.Tento graf srovnává vývoj NAV Vltava Fund a vývoj světových akciových trhů reprezentovaný indexem MSCI World za celé období, po které provádíme současnou investiční strategii, tedy od začátku roku 2009.


Z grafu vyplývá, že za celé toto období vzrostlo NAV fondu o 274 %*. Světové akciové trhy za stejné období vzrostly o 113 %*.


Ačkoliv se srovnávání výnosů fondů s indexy může zdát jako dobrá myšlenka, je potřeba vždy mít na paměti omezenost této metody. V našem případě jde konkrétně o tyto výhrady:


1. Naším cílem není překonávat nějaký konkrétní index a srovnávání s indexem světových akciových trhů pouze pomáhá dokreslit obrázek o výsledcích naší současné investiční strategie.


2. Srovnávání s indexem vůbec nebere v potaz výši rizika fondu. To je v našem případě mnohem nižší, než je riziko celého trhu.


3. Pokud už se ke srovnání přikročí, je potřeba srovnání provádět za období v délce odpovídající investičnímu horizontu fondu, což je v našem případě minimálně pět let. V kratším období nemá prakticky žádnou vypovídací schopnost, a to ze dvou důvodů. Tím prvním je, že si nedáváme žádné krátkodobé cíle. Naše strategie je dlouhodobá a nesnažíme se spekulacemi dosahovat nějakých výsledků v krátkodobých horizontech kratších než tři roky. Druhým důvodem je, že naše strategie je založena na koncentrovaném portfoliu vybraných atraktivních investic. Těch je dnes 18 a deset největší pozic zaujímá asi 69 % portfolia. V kratších obdobích se výnosy portfolia zákonitě musí odlišovat od výnosů celých akciových trhů, a to oběma směry.


4. NAV fondu je počítáno v českých korunách. Index MCSI World je počítán v lokálních měnách jednotlivých států. Kdyby byl výnos tohoto indexu přepočítán do korun a zohledněny náklady fondu na měnové zajištění, byl by rozdíl mezi výnosem Vltava Fund a indexem ještě vyšší.


Aktuální portfolio Vltava Fund je rozloženo následovně:  


* Poznámky: 1. Údaje k 31. 12. 2018. 2. Index MSCI World je počítán v lokálních měnách. 3. Informace ohledně investiční strategie v letech 2004-2008, výnosech a přechodu na současnou investiční strategii lze nalézt v dopisech akcionářům a ročních zprávách.

facebook

Pro další informace kontaktujte prosím fond Vltava Fund SICAV, Plc:
GDPR

investor@vltavafund.com

Suite 2, Level 3, TG Complex
Brewery Street
Mriehel BKR 3000, Malta

nahoru

Vltava found facebook

Copyright © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc - Všechna práva vyhrazena

nahoru